Enquête

Beste leden van de Admiraliteit,

Vanuit de Admiraliteit willen we graag kijken hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wat behoort tot onze taken en wat niet? Wat verwachten jullie van ons? Waar is behoefte aan en hoe moeten we de Admiraliteit inrichten om onze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren?

We willen jullie vragen om de enquête in te vullen. Dit mag anoniem maar het liefst niet.Wees gerust kritisch, maar kom graag ook met suggesties ter verbetering.

We danken jullie bij voorbaat voor jullie medewerking.

Het Admiraliteitsbestuur.
 
 

Stap 1 van 13

Algemene gegevens


Naam:

Scoutinggroep

Functie
Meerdere antwoorden mogelijk

Staflid waterwelpen 7-10 jr.

Staflid Scouts/junioren 11-13 jr.

Staflid Wilde Vaart/senioren 13-18 jr.

Begeleider loodsen 18+

Bestuur

Materiaalmeester

Verhuurder/gebouwbeheerder

Groepsbegeleider

Praktijkbegeleider

anders