Inschrijven voorjaarscursus + examens bij Scouting Maasland

De eerste ronde voor de theorie-examens voor het CWO komt er weer aan. De eerste ronde wordt gehouden in het Westland, maar staat open voor de gehele Admiraliteit. In het Westland wordt alleen de zeilcursus voor Kielboot III aangeboden. In maart zal er in Leidschendam-Voorburg zowel een cursus voor roeien als zeilen worden georganiseerd. Ook zijn er 5 april in Leidschendam-Voorburg examens voor roeien, zeilen en buitenboord.

 

Theorie-examen CWO Rb III, Kb III, Bb III

Datum: Vrijdagavond 22 februari 2019

Tijd: 19:30 uur

Locatie: Scouting Maasland, Breeveldpad 1, 3155 NK Maasland.

 

Theoriecursus CWO Kielboot III

Data: Vrijdagvond 25 januari, 1, 8, 15 februari 2019

Tijd: 19:30-22.00

Locatie: Scouting Maasland, Breeveldpad 1, 3155 NK Maasland.

 

Er geldt een minimaal aantal deelnemers per cursus van 8 en een maximum van 24 kandidaten. Per groep kunnen in ieder geval 3 kandidaten worden geplaatst daarna wordt gekeken of er nog plek is.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Kb III wordt gebruik gemaakt van een cursusboek dat tijdens de cursus te verkrijgen is voor € 17,50. Er dient contant hiervoor betaald te worden.

 

Kosten en betaling

Cursus met examen:         € 6,50

Alleen examen:                  € 4,00

De factuur wordt na afloop van het seizoen verstuurd via de Admiraliteit Delfland.

 

Inschrijving

Bij inschrijving moeten de volgende gegevens worden verstrekt  Inschrijflijst CWO Maasland 2019  (dus niet gewoon mailen):

– Groepsnaam

– Voornaam

– Achternaam (evt. tussenvoegsels voluit geschreven)

– Geboortedatum en geboorteplaats

– Lidnummer Scouting Nederland

– wel/geen deelname aan cursus

– gewenst CWO examen (Rb, Kb, en Bb)

– adres waar de factuur naartoe moet worden gezonden

Deze gegevens zijn van belang voor de registratie bij het CWO en worden vermeld op de diploma’s, dus zorg dat ze kloppen!

 

Inschrijvingen voor de cursus kunnen worden gemaild naar cwo@admiraliteit1.nl Inschrijvingen voor de cursus dienen uiterlijk woensdag 23 januari 2019 gemaild te zijn. Aanmeldingen voor het examen dienen uiterlijk zondag 17 februari 2019 binnen te zijn.