Inschrijving CWO theoriecursus Voorjaar 2019 Leidschendam-Voorburg

We gaan weer beginnen met de voorjaarscursus voor het CWO in Leidschendam-Voorburg. We geven cursus in Roeien en Zeilen. Examens zijn voor Roeien, Zeilen en Buitenboord.

Geef je per groep op via de Excel en mail die naar cwo@admiraliteit1.nl

 

Theorie-examen CWO Rb III, Kb III, Bb III

Datum: Vrijdagavond 5 april 2019

Tijd: 19:30 uur

Locatie: Scouting Pius XII, Prins Hendriklaan 30 Leidschendam

 

Theoriecursus CWO Kielboot III en CWO Roeien III

Data: Vrijdagvond 8, 15, 22 en 29 maart 2019

Tijd: 19:30-21:30

Locatie: Scouting Pius XII, Prins Hendriklaan 30 Leidschendam

 

Er geldt een minimaal aantal deelnemers per cursus van 8 en een maximum van 24 kandidaten. Per groep kunnen in ieder geval 3 kandidaten worden geplaatst daarna wordt gekeken of er nog plek is.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Kb III wordt gebruik gemaakt van een cursusboek dat tijdens de cursus te verkrijgen is voor € 17,50. Er dient contant hiervoor betaald te worden.

 

Kosten en betaling

Cursus met examen:         € 6,50

Alleen examen:                  € 4,00

De factuur wordt na afloop van het seizoen verstuurd via de Admiraliteit Delfland.

 

Inschrijving

Bij inschrijving moeten de volgende gegevens worden verstrekt  Inschrijflijst CWO Voorburg 2019 (dus niet gewoon mailen):

– Groepsnaam

– Voornaam

– Achternaam (evt. tussenvoegsels voluit geschreven)

– Geboortedatum en geboorteplaats

– Lidnummer Scouting Nederland

– wel/geen deelname aan cursus

– gewenst CWO examen (Rb III, Kb III, en Bb III)

– adres waar de factuur naartoe moet worden gezonden

Deze gegevens zijn van belang voor de registratie bij het CWO en worden vermeld op de diploma’s, dus zorg dat ze kloppen!

Inschrijvingen voor de cursus kunnen worden gemaild naar cwo@admiraliteit1.nl Inschrijvingen voor de cursus dienen uiterlijk woensdag 6 maart 2019 gemaild te zijn. Aanmeldingen voor het examen dienen uiterlijk zondag 31 maart 2019 binnen te zijn.