Vacatures

Vacatures

Binnen de Admiraliteit hebben we de volgende vacatures:

Voorzitter Admiraliteit

De voorzitter van Admiraliteit 1 Delfland (RA1) is één van de schakels tussen de landelijke organisatie, de regionale organisaties, de werkgroepen/commissies en de waterscoutinggroepen die aangesloten zijn bij RA1.
De voorzitter motiveert bestuursleden en weet het globaal overzicht te houden over alle projecten en activiteiten die binnen de admiraliteit gaande zijn.

De admiraliteit:
Verzorgt voor de watergroepen binnen de regio’s Delfland, Westland, Vlietstreek en Den Haag het “waterspecialisme”. Daaronder onder andere valt het organiseren van CWO-examens, de droge- en natte botenkeuring, organiseren van kano- roei- en wrikwedstrijden, diverse workshop avonden en het organiseren van de Kaagcup (uitgevoerd door de stichting “zeeverkenners activiteiten Zuid-Hollands plassen gebied, in samenwerking met RA4).
Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief binnen de diverse commissies.

Het admiraliteitsbestuur is bezig om een aantal zaken op te frissen. Zo wordt gewerkt aan een “upgrade” van de NTC, waarbij nieuwe examinatoren worden opgeleid en een nieuwe weg wordt ingeslagen op het gebied van botenkeuringen. Verder wordt onderzocht of de admiraliteit nog “functioneert” zoals men verwacht en wordt de uitvoering bijgesteld aan de verwachtingen.

Past deze functie bij jou? Meld je dan vandaag nog aan als kandidaat!
Competenties:
– Coördinerende en leiderschapskwaliteiten
– Goede (non)verbale kwaliteiten
– Netwerkvaardigheden
– Vermogen om mensen te inspireren, motiveren en binden
– In staat zijn om de organisatie te vertegenwoordigen

Belangrijkste taken:

– Het bijeenroepen en leiden van de vergaderingen van het admiraliteitsbestuur en de admiraliteitsraad.
– De admiraliteit vertegenwoordigen binnen Scouting Nederland en de regio’s waar de admiraliteit bij aangesloten is (Delfland, Westland, Den Haag, Vlietstreek).
– Het bezoeken van admiraliteits-activiteiten. (Samen met de andere bestuursleden)
– Overzicht houden op projecten en activiteiten in de admiraliteit.

Tijdsbesteding (maximaal):

– 4 maal per jaar een reguliere vergadering van het admiraliteitsbestuur (elk 2,5 uur)
– 2/3 maal per jaar een admiraliteitsraad (elk 3 uur)
– …x per jaar bezoeken van regioraad aangesloten regio’s (elk 3 uur, onderling verdelen binnen bestuur)
– Voorbereiding van de vergaderingen en bijeenkomsten (1 uur per vergadering)
– Admiraliteits-activiteiten bezoeken (ongeveer 3 keer per jaar)
– Het bijwonen van bijzondere gelegenheden. (1 uur per activiteit).
– Overzicht houden op projecten en activiteiten in de admiraliteit. (1 uur per 2weken).
– 2 maal per jaar bijwonen van het landelijke voorzittersoverleg (3-5 uur elk)